Spis komend
( 0 Votes )

+attack pierwszy tryb broni (strzał)
+attack2 drugi tryb broni (zoom, załołenie tłumika itp.)
+back poruszanie do tyłu
+duck kucanie
+forward poruszanie do przodu
+jump skakanie
+left obracanie w lewo
+mlook umozliwia rozglądanie się za pomocą myszki
+moveleft poruszanie w lewo
+moveright poruszanie w prawo
+reload przeładowanie trzymanej broni
+right obracanie w prawo
+showscores pokazuje wyniki graczy i pingi
+speed chodzenie (niesłyszalne kroki)
+use użycie (np. przycisk, drzwi, zakładnik )
alias ";" umożliwia przypisanie kilku komend jednemu klawiszowi
adjust_crosshair zmienia kolor celownika
bgmvolume wlacza(1) / wylacza(0) muzykę CD-Audio
bind przypisuje (może być też alias)
buy otwiera menu kupowania
buyammo1 kupuje 1 magazynek do broni głównej (karabiny, snajpy, shotguny itp.)
buyammo2 kupuje 1 magazynek do broni drugiej (pistolety)
buyequip otwiera menu kupowania ekwipunku
chooseteam wyświetla menu umożliwiające zmianę drużyny
con_color R G B ustawia kolor napisów w konsoli i grze (czerwony-zielony-niebieski)
cl_allowdownload 0 włącza(1) / wyłącza(0) ściąganie map, modeli i decalsów podczas łączenia z serwerem
cl_allowupload 0 włącza(1) / wyłącza(0) uploadowanie map, modeli i decalsów podczas łączenia z serwerem
cl_anglespeedkey 0.670 ustawia szybkość, z jaką klawisze kierunkowe zmieniają kąt widzenia
cl_bob 0.01 ustawia ilość wyświetlanych "drgań" (nie wiem jak to nazwać ) podczas biegu gracza
cl_bobup 0.5 ustawia częstotliwość "drgań" podczas biegu gracza
cl_bobcycle 0.8 ustawia ilosc wyświetlanych "drgań" podczas biegu gracza
cl_backspeed 400 ustawia wsteczną prędkość gracza
cl_corpsestay ustawia czas w sekundach, po ktorym ciala niezywych graczy znikaja
cl_download_ingame 0 włącza(1) / wyłącza(0) ściąganie modeli i decalsów podczas gry
cl_forwardspeed 400 ustawia prędkość gracza
cl_himodels włącza(1) / wyłącza(0) modele graczy wyższej jakości
cl_messages pokazuje wiadomości serwera
cl_minmodels powoduje wyświetlanie minimalnej liczby modeli (leet.mdl dla T, GIGN.mdl i VIP.mdl dla CT)
cl_observercrosshair włącza(1) / wyłącza(0) celownik w trybie obserwatora
cl_showfps włącza(1) / wyłącza(0) wyświetlanie informacji o klatkach na sekundę (fps)
cl_skyname ustawia wzór nieba (np.: cl_skyname desert)
cl_movespeedkey 0.3 ustawia szybkość poruszania przy użyciu klawiatury
cl_pitchdown ustawia maksymalny kąt patrzenia w dół
cl_pitchup ustawia maksymalny kąt patrzenia w górę
cl_righthand włącza(1) / wyłącza(0) widok broni w prawej ręce
cl_timeout 305 ustawia czas nieaktywności, po ktorym klient traci połączenie (przy łaczeniu do serwera)
_cl_autowepswitch włącza(1) / wyłącza(0) automatyczną zmianę na lepszą broń po jej podniesieniu
disconnect rozłącza z serwerem
drop upuszcza trzymaną broń
gl_dither 1 włącza(1) / wyłącza(0) "dygotanie" (?)
gl_flipmatrix 0 włącza(1) / wyłącza(0) specjalną poprawkę celownika, gdy uzywany jest 3DNow! 3Dfx MiniGL
gl_keeptjunctions 0 włącza(1) / wyłącza(0) wyświetlanie zalamań między teksturami
gl_max_size 256 ustawia maksymalny rozmiar tekstur
gl_monolights 0 włącza(1) / wyłącza(0) jednolite źródło światła bez cieni (działa tylko z OpenGL)
gl_overbright 0 włącza(1) / wyłącza(0) tryb maksymalnej jasności
gl_picmip 0 ustawia jakość renderowania
cl_playermip 0 ustawia jakość renderowania modeli graczy
gl_polyoffset 4 ustawia wyrównywanie wielokatow
gl_smoothmodels 0 włącza(1) / wyłącza(0) wygładzanie modeli
gl_spriteblend 0 włącza(1) / wyłącza(0) mieszanie (łączenie) sprite'ów
gl_texturemode ustawia tryb renderowania (w porządku od najgorszego do najlepszego)
gl_nearest_mipmap_nearest; gl_linear_mipmap_nearest; gl_nearest_mipmap_linear; gl_linear_mipmap_linear
hisound 1 włącza(1) / wyłącza(0) dźwięk wysokiej jakosci (1 - 22kHz, 0 - 11kHz)
hud_deathnotice_time 6 ustawia jak długo wiadomość o śmierci widoczna będzie na ekranie
hud_fastswitch 0 włącza(1) / wyłącza(0) szybkie przełączanie broni
hud_saytext_time 5 ustawia jak długo wiadomosci tekstowe (chat) widoczne będą na ekranie
max_shells ustawia maksymalną liczbę łusek naboi wyświetlanych w jednym momencie
max_smokepuffs ustawia maksymalną liczbę dymków wyświetlanych w jednym momencie
menuselect wybiera daną rzecz z menu
messagemode wyświetla wszystkim graczom na serwerze
messagemode2 wyświetla jedynie graczom z twojej drużyny
motd wyświetla "Wiadomość Dnia" (motd.txt serwera)
mp_autoteambalance włącza(1) / wyłącza(0) automatyczne wyrównywanie graczy w drużynie
mp_buytime ustawia czas w minutach, w czasie którego gracze mogą kupować
mp_c4timer ustawia czas w sekundach, po którym bomba wybucha
mp_footsteps włącza(1) / wyłącza(0) dźwięki kroków graczy
mp_friendlyfire włącza(1) / wyłącza(0) odnoszenie obrazen od strzałów partnera z drużyny
mp_hostagepenalty ustawia liczbę zakładników, których można zabić, zanim gracz zostanie wykopany
mp_limitteams ustawia dopuszczalną różnicę liczby graczy między drużynami
mp_logmessages umożliwia zapisywanie wiadomości z chatu do osobnego pliku
mp_maxrounds ustawia liczbę rund między zmianą map
mp_roundtime ustawia czas rundy w minutach
mp_startmoney ustawia liczbę pieniędzy dostepną na początku gry
mp_timelimit ustawia czas w minutach między zmianą map
mp_tkpunish włącza(1) / wyłącza(0) karanie teamkillerow na początku następnej rundy (śmierć )
mp_winlimit ustawia liczbę zwycięstw, po których nastąpi zmianą mapy
net_graph włącza / ustawia graficzną forme informacji o połączeniu z serwerem
net_graphpos ustawia miejsce wyświetlania net_graph
net_graphwidth ustawia odległość wyświetlania net_graph od prawego marginesu ekranu
net_scale ustawia skalę wyswietania net_graph 2
impulse 100 włącza / wyłącza latarkę
impulse 201 spray'uje logo gracza
invnext wybiera nastepną dostepną broń
invprev wybiera poprzednią dostepną broń
kick wykopuje z serwera
kill powoduje samobójstwo gracza
maxplayers ustawia maksymalną liczbę graczy mogących grać na serwerze
map zmienia mapę na serwerze i rozłącza połączonych graczy
pausable 0 wlacza(1) / wyłącza(0) możliwość zatrzymania gry przez klienta
pause zatrzymuje grę
ping wyświetla pingi wszy
stkich graczy playdemo rozpoczyna odgrywanie dema z (opcjonalnie; 1 - normalna)
quit wychodzi z gry bez potwierdzania
r_drawviewmodel włącza(1) / wyłącza(0) widok modelu broni
r_dynamic włącza(1) / wyłącza(0) dynamiczne oświetlenie
r_fullbright włącza(1) / wyłącza(0) maksymalną jasność (tylko dla gier lokalnych - LAN)
r_mirroralpha włącza(1) / wyłącza(0) refleksyjne (odbijające, odblaskowe) tekstury
rate 5000 ustawia częstoliwość wymiany danych gracza z serwerem
radio1 otwiera menu komend radiowych - radio1
radio2 otwiera menu komend radiowych - radio2
radio3 otwiera menu komend radiowych - radio3
rcon_password ustawia rcon
rcon wywołuje na serwerze (wcześniej należy podać rcon_password)
reconnect ponownie łączy z aktualnym serwerem
record ropoczyna nagrywanie dema .dem i zapisuje je do Half-Life/cstrike/.dem
reload przeładowuje aktualną mapę
restart restartuje serwer i czyści listę graczy
retry próbuje połączyc się z serwerem do 4 razy
scr_conspeed ustawia szybkość wysuwania się konsoli
setinfo dm włącza(1) / wyłącza(0) info o mapie
setinfo _vgui_menus włącza(1) / wyłącza(0) tekstowe menu kupowania (0 - graficzne, z obrazkami )
setinfo lefthand włącza(1) / wyłącza(0) wyświetlanie broni w lewej ręce
setinfo _ah włącza(1) / wyłącza(0) auto helpa
shutdownserver kończy działanie serwera
sizedown zmniejsza rozmiar ekranu
sizeup powiększa rozmiar ekranu
slot1 wybiera 1 broń (karabiny, snajpy, shotguny itp.)
slot2 wybiera 2 broń (pistolety)
slot3 wybiera 3 broń (nóż)
slot4 wybiera 4 broń (granaty)
slot5 wybiera 5 broń (bomba)
slot6 wybiera 6 broń
slot7 wybiera 7 broń (trzeba to wszystko zbindowac, aby miec mozliwosc poruszania sie po menu)
slot8 wybiera 8 broń
slot9 wybiera 9 broń
slot10 wybiera 10 broń

snapshot zapisuje screenshot'a (zrzut ekranu)
stop zatrzymuje nagrywanie dema
stopdemo zatrzymuje odgrywanie dema
sv_gravity ustawia poziom grawitacji
sv_friction ustawia tarcie podłoża
sv_maxrate ustawia maksymalną częstotliwość wymiany danych z klientem na serwerze
sv_skyname ustawia teksturę nieba
sensitivity ustawia czułość myszki
timeleft pokazuje czas pozostały do zmiany mapy
toggleconsole włącza / wyłącza ekran konsoli
unbind usuwa przypisanie
unbindall usuwa wszystkie przypisania klawiszy
version wyświetla wersję build'a i datę jego instalacji
weapon_ak47 wybiera bron AK-47 (jeśli ją posiadasz)
weapon_aug wybiera bron Steyr Aug (jeśli ją posiadasz)
weapon_awp wybiera bron Arctic Warfare/Magnum (jeśli ją posiadasz)
weapon_g3sg1 wybiera bron G3SG1 (jeśli ją posiadasz)
weapon_m249 wybiera bron M249 para (jeśli ją posiadasz)
weapon_m4a1 wybiera bron Colt M4A1 (jeśli ją posiadasz)
weapon_m3 wybiera bron Bennelli M3 (jeśli ją posiadasz)
weapon_mac10 wybiera bron Ingram MAC-10 (jeśli ją posiadasz)
weapon_mp5navy wybiera bron MP5 Navy (jeśli ją posiadasz)
weapon_p90 wybiera bron Fabrique Nationale P90 (jeśli ją posiadasz)
weapon_scout wybiera bron Steyr Scout (jeśli ją posiadasz)
weapon_sg552 wybiera bron Sig SG552 Commando (jeśli ją posiadasz)
weapon_sg550 wybiera bron Sig SG550 Commando (jeśli ją posiadasz)
weapon_ump45 wybiera bron H&H UMP .45 (jeśli ją posiadasz)
weapon_tmp wybiera bron Steyr Tactical Machine Pistol (jeśli ją posiadasz)
weapon_xm1014 wybiera bron Bennelli XM1014 (jeśli ją posiadasz)
weapon_deagle wybiera bron Desert Eagle (jeśli ją posiadasz)
weapon_usp wybiera bron H&K USP Tactical .45 (jeśli ją posiadasz)
weapon_glock18 wybiera bron Glock18 (jeśli ją posiadasz)
weapon_p228 wybiera bron SIG P228 (jeśli ją posiadasz)
weapon_elite wybiera bron Dual Berettas (jeśli ją posiadasz)
weapon_fiveseven wybiera bron Fabrique Nationale 5-7 (jeśli ją posiadasz)
weapon_knife wybiera nóż
weapon_hegrenade wybiera Granvat Wybuchowy HE (jeśli go posiadasz)
weapon_flashbang wybiera Granat Oslepiajacy FB (jeśli go posiadasz)
weapon_smokegrenade wybiera Granat Dymny SG (jeśli go posiadasz)
weapon_c4 wybiera bombe (jesli ją posiadasz)
zoom_sensitivity_ratio ustawia czułość myszki podczas używania zoom'a

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.